พิธีเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

>>>>>วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 4รายการ 1.คัดลายมือ 2.การเขียนเรียงความ 3.การแต่งคำประพันธ์ และ 4.การอ่านจับใจความสำคัญ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3