พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

>>>วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 8:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ.2565 โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนร่วม ถวายเป็นพุทธบูชา โดย สพป. นราธิวาส เขต 3 เป็นเจ้าภาพในการถวายเทียนพรรษา ณ วัดตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส