ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษา I-NET ปี พ.ศ.2565

>>>>>วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประะมินผล และนางรูซรีนา ปาแนแจกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษา I-NET ปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Video conference จาก สพฐ.