MOE Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระแงะ ที่ประสบอุบัติเหตุหกล้มแขนหัก

>>>>>วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:30น. ศูนย์ MOE Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 นำโดยนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ MOE Safety Center ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระแงะ ที่ประสบอุบัติเหตุหกล้มแขนหัก พร้อมทั้งมอบกระเช้าเยี่ยมนักเรียน ขอให้หายป่วยโดยเร็ววัน