ประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณบริหารจัดการ สพป./งบดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>>>>วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณบริหารจัดการ สพป./งบดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3