ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมถรรนะการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>>>วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธรัตพนธ์ วิทย์ บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมถรรนะการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมบางกอกชฏา กรุงเทพมหานคร