ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมหลัก การศึกษาเพื่อความมั่นคง กิจกรรมย่อยทุนการศึกษาภูมิทายาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3