พิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านไอกรอส

>>>>>วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านไอกรอส โดยมีนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัดอำเภอจะแนะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถด้านกีฬา ได้ออกกำลังกาย ฝึกความอดทน สร้าง ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา…ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนของรางวัลมากมาย