ประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้

>>>>>วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเข้า นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3