ประชุมขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนความรู้โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ โรงเรียนศตวรรษที่ 21

>>>>วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการ ประชุมขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนความรู้โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ โรงเรียนศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3