ร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณแม่ของ นางมณี ลังเดช ผอ.รร.วัดตันติการามฯ

>>>>>วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 17:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพคุณแม่ของนางมณี ลังเดช ผอ.รร.วัดตันติการามฯ