สพป.นราธิวาส เขต 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จชต.

>>>>>วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 โดยมีนายธรัตพนธ์วิทย์บุญประคม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานรษธิวาส เขต 3 รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วม ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา