ร่วมประชุมหรึกษาหารือCase Conference เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่อง

>>>>>วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนักจิตวิทยาเขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุมหรึกษาหารือ Case Conference เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่อง หรือเด็กที่ด้อยกว่าเด็กส่วนใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านกาลิซา โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาส เป็นวิทยากร