Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2565 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

>>>>>วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 8:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2565 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” เพื่อรับทราบนโยบายจาก เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3