ถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

>>>>>วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นำคณะบุคลากรเข้าถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมนำสนอวิธีการทำงานที่ดีกว่าเดิม ระบุอุปสรรคและการแก้ไขที่ได้ผลและเหตุที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ณ อุ่นไอดิน รีสอร์ต จ.พังงา