พิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและปลุกพลังให้เด็กและเยาวชน

>>>>>วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและปลุกพลังให้เด็กและเยาวชน โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติฯ มีเป้าหมายเป็นนักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้ง 75 โรงเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3