นิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

>>>>>วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ดร.นิยอ บาอา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะกรรมการนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านน้ำหอม รร.บ้านดุซงยอ และ รร.บ้านจะแนะ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง