พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “ยะออเกมส์”

>>>>>วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “ยะออเกมส์” ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านยะออ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เพื่อเป็นเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัย