การประชุมการายงานผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>>>วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมการายงานผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ศึกษานิเทศฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3