นิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านกาเด็ง

>>>>>วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ดร.นิยอ บาอา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะกรรมการนิเทศ โดยมีนายชาร์รีฟ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านกาเด็ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ภาพโดย : นายซูอุดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.