ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 37

>>>>>วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 37 โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ เป็นประธานการประชุมและคณะกรรมการการดำเนินโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดเยาวชน ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ และมีกิจกรรมจิตอาสาสร้างผลงานอย่างเป็นประจักษ์ แก่สังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้ดี เป็นผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี มีเครือข่ายที่แน่นแฟ้นยิ่ง เพื่อตอบแทนบุญคุณแผนดินต่อไป ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

ภาพโดย : นายซูอุดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.