สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>>>>>วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายกิตติพงษ์ อัมพัน นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน ณ วัดสังฆสิทธาราม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส รอง ผบ.ฉก.ทพ. 45 หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรม