ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคภาคใต้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565

>>>>>วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคภาคใต้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผลการตัดสินการแข่งขัน ตามประเภทกิจกรรม มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นเวทีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ แสดงความเป็นเลิศด้านวิชาการ การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3