การจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมการจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ อาหารศาลาร่วมใจ สพป.นราธิวาส เขต 1

ภาพโดย : เครือข่ายประชาสัมพันธ์