พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

>>>>>วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ การแข่งขันมหกรรมวิชาการฯ ณ สนามแข่งขันมี จำนวน 3 สนาม ประกอบด้วยสนามโรงเรียนอนุบาลระแงะ สนามโรงเรียนบ้านเขาพระ และสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39