ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

>>>>>วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังนักเรียนที่เข้าแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลระแงะ สนามโรงเรียนบ้านเขาพระ และสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 โดยมีนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมติดตาม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม