ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ นร.ที่เข้าแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้

>>>>>วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 9:30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลระแงะ สนามโรงเรียนบ้านเขาพระ และสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 เพื่อติดตาม ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม