Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2565 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

>>>>>วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 8:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2565 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” เพื่อรับทราบนโยบายจาก เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3