ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะและรับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ โครงการเพชรในตม

>>>>>วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะและรับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ โครงการเพชรในตม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยนางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายลุกมาณ์ ดือราอิง และเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับรายงานตัว ทั้งนี้นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติงาน การเป็นข้าราชการที่ดียึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่