การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

>>>>>วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น.นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ประเภทการบริหารการศึกษา โดยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้ผู้บริหาร และครูต้องเป็นผู้สร้างนักเรียนทุกคน มีความรู้ความสามารถ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3