ร่วมต้อนรับ นางสาวอุสมี อุแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สู่ครอบครัว สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับ นางสาวอุสมี อุแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สู่ครอบครัว สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3