ร่วมประเมินวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประเมินวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้การดำเนินการย้าย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ 7.1.1 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1

ภาพโดย : เครือข่ายประชาสัมพันธ์