ประชุม Admin จัดทำรายงานสรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

>>>>>วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุม Admin เพื่อประมวลผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานสรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3

 

ภาพโดย : เครือข่ายประชาสัมพันธ์