นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเฉลิม-บาโงสะโต

>>>>>วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเฉลิม-บาโงสะโต ได้แก่ รร.บ้านกูจิงลือปะ รร.บ้านบาโง รร.บ้านสิโป รร.บ้านประชาบำรุง รร.บ้านบาโงสะโต รร.บ้านตราแดะ รร.บ้านบละแต และรร.บ้านลูโบ๊ะบาตู ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ให้พัฒนาทักษะด้านการอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียน ในช่วงชั้น ป.1-ป.3 ทุกคนต้องอ่านออก-เขียนได้ ตามนโยบายของผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ