เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการ 910 ทุนการศึกษาของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

>>>>>วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการ 910 ทุนการศึกษาของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นักเรียน รร.ราชพัฒนา และ รร.ผดุงมาตร เพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้ปกครองกับสมาคม และแจ้งข้อมูลของนักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอันเป็นประโยชน์ ในพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ