กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสามมิติโรงเรียนอนุบาลระแงะ

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด นำทีมโดย ครูไตรทิพย์ รัตนเสถียรและคณะครูโรงเรียนอนุบาลระแงะ ดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสามมิติ โดยมีครูพรนภา สุขสถาน, ครูปิยวรรณ ไกรนรา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากรดำเนินการให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้