พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “ราชพัฒนาเกมส์ 65″

>>>>>วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า และนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 “ราชพัฒนาเกมส์” เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชพัฒนา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส