ประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 นายบูรฮัน อิหะโละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยานิง มอบหมายให้นางสาวรอมือละ หะยีสามะ ธุรการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร” เพื่อการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้เพื่อพัฒนางานประสัมพันธ์