อบรมเชิงปฎิบัติการใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ผอ.โรงเรียนบ้านทำนบ มอบหมายให้ นางสาวฮาดีซะห์ ดอเล๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร ระหว่างวันที่ 8 -9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมระแงะสพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมี นายพงศ์สัณต์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1เป็นวิทยากร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสารในการทำข่าวประชาสัมพันธ์