การประชุมการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 นายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง ผอ.โรงเรียนบ้านละหาร ได้รับมอบหมายให้นางสาวแวนาตือเราะ ตาเล๊ะ พนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร” เพื่อการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมครั้งนี้ และมีนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายประสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ต่อไป