อบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร”

 8 กันยายน พ.ศ.2565 นายโซเฟียน มะเย็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะออ ได้มอบหมายให้นายตอเละ ยูโซะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นธ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมอบรม ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายประสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3