โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร”

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นางนาซีลา สาเหาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ได้มอบหมายให้ นางสาวนูรไลลา วาจิ จนท.โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร” ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้