อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร”

วันที่ 8 -9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 นายเซาพี เจ๊ะเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะรือโบตก พร้อมด้วยนางสาวโซไรยา วาจิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะรือโบตก ได้มอบหมายให้นางฮาลีเม๊าะ ยีกาเดร์ ธุรการโรงเรียนบ้านมะรือโบตก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร” โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3