เยี่ยมให้กำลังใจ และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบตก

>>>>>วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบตก ได้แก่ รร.บ้านทำนบ รร.ไอยรานุสรณ์ รร.บ้านมะรือโบตก และ รร.บ้านเข้าแก้ว โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูให้การต้องรับอย่างดี ทั้งนี้นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ได้มอบนโยบายเร่งด่วนเรื่องการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.3