เยี่ยมคุณครูโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ที่ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต

>>>>>วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมคุณครูโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ที่ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่บ้านพัก ทั้งนี้ได้มอบกระเช้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูและครอบครัว ขอส่งกำลังใจให้คุณครูหายป่วย สุขภาพกลับมาแข็งแรง