พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์

>>>>>วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้งได้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กล่าวพบปะผู้เข้ารับการอบรมให้ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย