ประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร

วันที่ 8 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. นายสถาพร  บรรลือพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย มอบหมาย ให้นางสาวรุสมานี เจ๊ะสนิ ธุรการโรงเรียนบ้านเขาน้อย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายพงศ์สัณห์  อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยใช้โปรแกรม CANVA เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน