การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอจะแนะ ทั้ง 18 โรงเรียน

>>>>>วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอจะแนะ ทั้ง 18 โรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของผู้บริหารสถานศึกษา