การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>>>>วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งจะดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2565(ข้อ 10.2) และกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2565 โดยมี นายธีรพงษ์ ชันชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3