ประชุมการรายงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระดับหน่วยงาน ทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

>>>>>>วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมการรายงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระดับหน่วยงาน ทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านสะโล โดยโรงเรียนได้รายงานความคืบหน้า การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุม